انجمن خادمین قرآن  
اعضا انجمن خادمبن نماز به شرح زیر می باشد این عزیزان در بهتر برگزاری نماز جماعت با مدرسه همکاری می کنند.
 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی تصویر
1 فرهاد اصفی اول الکترونیک
2 عرفان احسانی سوم الکترونیک
3 حمیدرضا گشانی سوم مکانیک خودرو
4 محمد بیات سوم مکانیک خودرو
5 علیرضا بختیاری سوم الکتروتکنیک
6 علی نظری سوم الکتروتکنیک
 
 
 
 
     
 
 
نقشه سایت