چاپ خبر
هنرستان پسرانه هشتم شهریور چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶
حضور مدیریت هنرستان فنی 8 شهریور در سیمای جمهوری اسلامی ایران
 پیرو موفقیت های هنرستان فنی 8 شهریور در طرح تعالی مدیریت مدرسه و درخشش فعالیت های مجموعه هنرستان ، مدیریت هنرستان جناب آقای مهندس مبینی ، روز چهارشنبه میهمان برنامه فرصت برابر در شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران شدند.
 پیرو موفقیت های هنرستان فنی 8 شهریور در طرح تعالی مدیریت مدرسه و درخشش فعالیت های مجموعه هنرستان ، مدیریت هنرستان جناب آقای مهندس مبینی ، روز چهارشنبه میهمان برنامه فرصت برابر در شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران شدند.

انتهای پیام/.