تصویر استاد  
     
 
پیام استاد  
     
 
صفحه دبیران  
صفحه اختصاصی استاد قاسم بیات معاونت  هنرستان فنی 8 شهریور
 
     
 
مقالات  
     
 
آشنایی با استاد  
نام قاسم
نام خانوادگی
بیات
متولد
تویسرکان
سال تولد 1350
تحصیلات -
سابقه تدریس -
سمت
-
دروس تدریس
-
روزهای کاری ---
     
 
تصویر منتخب  
     
 
نقشه سایت