پیام رسان  
گیرنده
     
 
تبریک تولد  
همکار گرامی تولدتان مبارک :
محمدرضا زمانی
روز تولد : 25 شهریور

محمدسعید شفیعی
روز تولد : 27 شهریور

حمید باقری بروج
روز تولد : 30 شهریور

نوید حبیب پورمقدم
روز تولد : 31 شهریور

     
 
صفحه دبیران هنرستان هشت شهریور  
     
 
نقشه سایت