درج مطلب  
استاد صفر صنوبر
     
 
پیام استاد  
     
 
صفحه دبیران  
صفحه اختصاصی استاد علی امامی پور  هنرستان فنی 8 شهریور
 
     
 
آشنایی با استاد  
نام علی
نام خانوادگی
امامی پور
متولد
-
سال تولد -
تحصیلات -
سابقه تدریس بیش از 30 سال
سمت
 -
دروس تدریس
-
روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه
     
 
تصویر منتخب  
     
 
نقشه سایت