درج مطلب  
استاد صفر صنوبر
     
 
پیام استاد  
     
 
صفحه دبیران  
صفحه اختصاصی استاد عباس مزیدی معاونت آموزشی هنرستان فنی 8 شهریور
 
     
 
مقالات  

هیچ خبری یافت نشد.
     
 
آشنایی با استاد  
نام عباس
نام خانوادگی
مزیدی
متولد
-
سال تولد -
تحصیلات -
سابقه تدریس سال
سمت
معاونت آموزشی
دروس تدریس
-
روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه
     
 
تصویر منتخب  
     
 
نقشه سایت