اخبار دوره

00

آذر'۹۹

توقف آزمون های آنلاین کنکور

🔹💠 شرکت در امتحانات ترم اول 💠🔹 🔹💠 (آندسته از امتحاناتی که در سایت هنرستان برگزار می گردد)💠🔹 🔸قابل توجه …

مشاهده

تمامی حقوق مادی و معنوی برای هنرستان فنی حرفه ای هشتم شهریور محفوظ است.