استاد سید ابراهیم حسینی

00

فروردین'۹۹

دانش فنی پایه- دهم مکانیک – حل تمرین

مدرس دوره  استاد مهربان سید ابراهیم حسینی کتاب درسی دانش فنی مکانیک ویژه هنرجویان پایه دهم امتیاز این نوشته  …

مشاهده

تمامی حقوق مادی و معنوی برای هنرستان فنی حرفه ای هشتم شهریور محفوظ است.