استاد لواسانی

00

فروردین'۹۹

دانش فنی پایه – دهم الکترونیک پودمان 4

مدرس دوره  استاد لواسانی کتاب درسی دانش فنی الکترونیک ویژه هنرجویان پایه دهم باکس دانلود برای دانلود فایل ها روی …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

دانش فنی بـــرق-الکترومغناطیس

مدرس دوره  استاد لواسانی کتاب درسی دانش فنی برق ویژه هنرجویان پایه دهم باکس دانلود برای دانلود فایل ها روی …

مشاهده

تمامی حقوق مادی و معنوی برای هنرستان فنی حرفه ای هشتم شهریور محفوظ است.