استاد نوروزی

00

فروردین'۹۹

نقشه کشی – تجزیه و شماره گذاری سطوح

مدرس دوره  استاد نوروزی کتاب درسی نقشه کشی ویژه هنرجویان پایه دهم امتیاز این نوشته  3.9/5 https://8sh.ir/wp-content/uploads/2020/04/NaghsheKeshi-Norozi-4.mp4 مشخصات ویدیوی …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

رنگ آمیزی سطوح شیب دار

مدرس دوره  استاد نوروزی کتاب درسی نقشه کشی ویژه هنرجویان پایه دهم امتیاز این نوشته  3.9/5 https://8sh.ir/wp-content/uploads/2020/04/NaghsheKeshi-Norozi-3.mp4 مشخصات ویدیوی …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

نقشه کشی – سطوح شیب دار

مدرس دوره  استاد نوروزی کتاب درسی نقشه کشی ویژه هنرجویان پایه دهم امتیاز این نوشته  4.5/5 https://8sh.ir/wp-content/uploads/2020/04/NaghsheKeshi-Norozi-2.mp4 مشخصات ویدیوی …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

نقشه کشی – استفاده از خط ندید

مدرس دوره  استاد نوروزی کتاب درسی نقشه کشی ویژه هنرجویان پایه دهم امتیاز این نوشته  3.6/5 https://8sh.ir/wp-content/uploads/2020/04/NaghsheKeshi-Norozi-1.mp4 مشخصات ویدیوی …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

فیزیک دهم فصل 3

مدرس دوره  استاد نوروزی کتاب درسی فیزیک ویژه هنرجویان پایه دهم باکس دانلود برای دانلود فایل ها روی نام مبحث …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

پاسخنامه فیزیک دهم فصل 3

مدرس دوره  استاد نوروزی کتاب درسی فیزیک ویژه هنرجویان پایه دهم باکس دانلود برای دانلود فایل ها روی نام مبحث …

مشاهده

تمامی حقوق مادی و معنوی برای هنرستان فنی حرفه ای هشتم شهریور محفوظ است.