در هنرستان هشتم شهریور چه می گذرد

برگزاری امتحانات حوزه نهایی و پایه دوازدهم پایانی سال تحصیلی 99-98

به شیوه حضوری و اجرای پروتکل های بهداشتیبرگزاری حوزه امتحان نهایی همراه با اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی

 

استفاده از دستگاه تب سنج دیجیتال و کنترل دمای بدن هنرجویان و پرسنل هنرستان

خرید چندین بسته ماسک و دستکش و در اختیار گذاشتن بنا به ضرورت
استفاده اجباری از ماسک در طول زمان حضور در هنرستان و حوزه امتحانی

استفاده از مایع ضدعفونی کننده هنگام ورود هر یک از دانش آموزان به حوزه امتحان
ضدعفونی محوطه هنرستان طی چندین نوبت (درب ها ، نرده ها ، صندلی ها و …)
توزیع نوشتار بهداشتی بین حاضرین و مراجعه کننندگان
انتشار ده ها تراکت و پوستر هشدار و ایمنی حاوی دستورات بهداشتی
رعایت دستورات بهداشتی و ارائه تذکرات لازم
و ….

 

هنرستان فنی هشتم شهریور

 

طراحی شده توسط سپهر سلیمی مهر