تعالي مديريت

برنامه تعالی مدیریت هنرستان
 

محورهای طرح تعالی مدیریت

1- محور مديريت و رهبري : توسعه مهارت ارتباط انسانی و اخلاقی-توسعه خلاقیت فردی و سازمانی
2- محور خط‌مشی و استراتژي مدرسه:آگاهي تمامي ذي نفعان از طريق تدوين استراتژي و برنامه ي عملياتي روشن 
3-محور توسعه ­ي مشاركت كاركنان در مدرسه :مشاركت كاركنان در  تصميم ­گيري، برنامه‌ریزی و اداره ­ی امور مدرسه
4-محور توسعه­ ي مشاركت دانش آموزان در مدرسه :بسترسازی براي توسعه و تقويت انديشه و تفكر دانش آموزان
5-محور توسعه ی مشارکت اولیاء و نهادهای اجتماعی در امور مدرسه:هماهنگی و هم­فكري مربیان ، اوليا و نهادهاي 
6- محور توانمند سازي نيروي انساني :ارتقای سطح صلاحيت­هاي علمي و حرفه­اي کارکنان فردی و گروهی
7-محور استقرار نظام ياددهي  يادگيري: روشهای تدریس فعّال، مؤثر و نيز بهره­ گیری از فناوری­های نوین آموزشی 
8- محور ارتقاي سلامت ، تربیت‌بدنی ، پيشگيري و ايمنيایجاد فضاي شاداب و شرايط ايمن و بهداشتي 
9- محور  توسعه­ي فعاليت هاي  پرورشي و فرهنگي:  فرصت­هايي براي كسب تجربه دانش ­آموزان در درون و بيرون مدرسه
10-محور مديريت امور اجرايي و اداري:برقراري نظم و ايجاد محيطي آرام و پويا نسبت به  انجام امور بصورت اثر بخش 
11-محور نتايجنتايج مهم و برجسته مرتبط با دانش آموزان ، كاركنان واوليا 
12- محور بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی های عملی و کارگاهی: مشارکت هنرآموزان و هنرجویان ، زمینه ارتقای آموزش عملی
طراحی شده توسط سپهر سلیمی مهر
رفتن به نوار ابزار