تعالي مديريت

محور مديريت و رهبري :توسعه مهارت ارتباط انسانی و اخلاقی-توسعه خلاقیت فردی و سازمانی.

1
2

محور خط‌مشی و استراتژي مدرسه:آگاهي تمامي ذي نفعان از طريق تدوين استراتژي و برنامه ي عملياتي روشن.

محور توسعه ­ي مشاركت كاركنان در مدرسه:مشاركت كاركنان در  تصميم ­گيري، برنامه‌ریزی و اداره ­ی امور مدرسه.

3
4

محور توسعه­ ي مشاركت دانش آموزان در مدرسه:بسترسازی براي توسعه و تقويت انديشه و تفكر دانش آموزان.

محور توسعه ی مشارکت اولیاء و نهادهای اجتماعی در امور مدرسه:هماهنگی و هم­فكري مربیان ، اوليا و نهادهاي.

5
6

محور توانمند سازي نيروي انساني :ارتقای سطح صلاحيت­هاي علمي و حرفه ­اي کارکنان فردی و گروهی.

محور استقرار نظام ياددهي– يادگيري: روشهای تدریس فعّال، مؤثر و نيز بهره­ گیری از فناوری­های نوین آموزشی.

7
8

محور ارتقاي سلامت ، تربیت‌بدنی ، پيشگيري و ايمني:ایجاد فضاي شاداب و شرايط ايمن و بهداشتي.

محور توسعه­ي فعاليت هاي  پرورشي و فرهنگي:  فرصت­هايي براي كسب تجربه دانش ­آموزان در درون و بيرون مدرسه.

9
10

محور مديريت امور اجرايي و اداري:برقراري نظم و ايجاد محيطي آرام و پويا نسبت به انجام امور بصورت اثر بخش.

محورنتايج: نتايج مهم و برجسته مرتبط با دانش آموزان ، كاركنان و اوليا.

11
12

محوربهبود و ارتقای کیفیت آموزشی های عملی و کارگاهی: مشارکت هنرآموزان و هنرجویان، زمینه ارتقای آموزش عملی.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای هنرستان فنی حرفه ای هشتم شهریور محفوظ است.