ساختار مدرسه

هنرستان فنی پسرانه هشت شهریور

دولتی هیأت امنایی
آموزش و پرورش منطقه 4 تهران
طراحی شده توسط سپهر سلیمی مهر
رفتن به نوار ابزار