ساختار مدرسه

هنرستان فنی پسرانه هشت شهریور دولتی هیأت امنایی

آموزش و پرورش منطقه 4 تهران

تمامی حقوق مادی و معنوی برای هنرستان فنی حرفه ای هشتم شهریور محفوظ است.