صوت

00

فروردین'۹۹

فارسی دهم : درس نشانی از خدا

مدرس استاد عماری کتاب درسی فارسی درس نشانی از خدا ویژه هنرجویان پایه دهم باکس دانلود دانلود فایل صوتی امتیاز …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

فارسی یازدهم : درس سیزدهم

مدرس استاد عماری کتاب درسی فارسی درس سیزدهم ویژه هنرجویان پایه یازدهم باکس دانلود دانلود فایل صوتی امتیاز این نوشته …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

آمادگی دفاعی : درس هفتم

مدرس استاد عماری کتاب درسی دفاعی ویژه هنرجویان پایه دوازدهم باکس دانلود دانلود فایل صوتی مشخصات فایل آموزشی تاریخ انتشار …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

فارسی دوازدهم : درس هشتم

مدرس دوره  استاد عماری کتاب درسی فارسی ویژه هنرجویان پایه دوازدهم باکس دانلود دانلود فایل صوتی مشخصات فایل آموزشی تاریخ …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

آمادگی دفاعی : درس هشتم

مدرس استاد عماری کتاب درسی دفاعی ویژه هنرجویان پایه دوازدهم باکس دانلود دانلود فایل صوتی مشخصات فایل آموزشی تاریخ انتشار …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

آمادگی دفاعی : درس نهـــم

مدرس استاد عماری کتاب درسی دفاعی ویژه هنرجویان پایه دوازدهم باکس دانلود دانلود فایل صوتی مشخصات فایل آموزشی تاریخ انتشار …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

فارسی دهم : درس ناساز معنایی

مدرس استاد عماری کتاب درسی فارسی درس ناساز معنایی ویژه هنرجویان پایه دهم باکس دانلود دانلود فایل صوتی امتیاز این …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

فارسی یازدهم : درس یازدهم

مدرس استاد عماری کتاب درسی فارسی ویژه هنرجویان پایه یازدهم باکس دانلود دانلود فایل صوتی امتیاز این نوشته  3.6/5 …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

آمادگی دفاعی درس دهم

مدرس استاد عماری کتاب آمادگی دفاعی درس دهم ویژه هنرجویان پایه دوازدهم باکس دانلود دانلود فایل صوتی مشخصات فایل آموزشی …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

فارسی دهم : درس 11

مدرس استاد عماری کتاب درسی فارسی ویژه هنرجویان پایه دهم باکس دانلود دانلود فایل صوتی امتیاز این نوشته  3.6/5 …

مشاهده

تمامی حقوق مادی و معنوی برای هنرستان فنی حرفه ای هشتم شهریور محفوظ است.