منوهای نصب در پنل مدیریت

در هنرستان هشتم شهریور چه می گذرد

فعالیت گروه های کارآموزی پایه یازدهم سال تحصیلی 99-98

 گروه های کارآموزی به تفکیک رشته در پیام رسان واتساپ تشکل شده است

هنرستان فنی هیأت امنایی هشتم شهریور

پایه یازدهم

با بهره گیریی از پیام رسان واتساپ گروه های کارآموزی تشکیل شده است:

لازم به ذکر است با توجه به شرایط حاد بهداشتی و خطرات شیوع بیماری کورنا ، بسیاری از هنرجویان با اجرای پروژه های عملی و فنی و مرتبط به رشته تخصصی خود اقدام به برگزاری دوره کارآموزی نموده اند. 

هنرستان فنی هشتم شهریور

آیکون گروه کارآموزی هنرستان هشتم شهریور

گروه کارآموزی رشته های الکترونیک با مدیریت آقای مهندس نجفی

آیکون گروه کارآموزی هنرستان هشتم شهریور

گروه کارآموزی رشته های مکانیک با مدیریت آقای مهندس حسینی

آیکون گروه کارآموزی هنرستان هشتم شهریور

گروه کارآموزی رشته های الکتروتکنیک(برق) با گروه 11/1 با مدیریت آقای مهندس تاجیک

آیکون گروه کارآموزی هنرستان هشتم شهریور

گروه کارآموزی رشته های الکتروتکنیک(برق) با گروه 11/2 با مدیریت آقای مهندس تاجیک

تمامی حقوق مادی و معنوی برای هنرستان فنی حرفه ای هشتم شهریور محفوظ است.