منوهای نصب در پنل مدیریت

در هنرستان هشتم شهریور چه می گذرد

مصوبات جلسه شورای مدرسه در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایانی سال تحصیلی 99-98

حمایت از هنرجویان

زمان جلسه : 99/3/3 از ساعت 9 الی 13

مکان : دفتر مدیریت هنرستان

هدف:  برنامه ریزی در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایانی ، برنامه امتحانات و …

جلسه شورای مدرسه

قابل توجه هنرجویان محترم هنرستان هشتم شهریور

پیرو جلسه شورای آموزشی مدرسه مورخ 7/3/99 در خصوص برگزاری امتحانات پایان سال تحصیلی موارد زیر به اطلاع عزیزان رسانده می شود. 

الف) زمان و نحوه اجرای آزمون : 

پایه و نوع دروس

پایه

تاریخ شروع و خاتمه

نحوه اجراء

توضیحات

امتحانات دروس کارگاهی

کلیه پایه ها

7 الی 13 خرداد ماه

غیر حضوری

طبق برنامه و در حال اجرا

امتحانات دروس تئوری

پایه دهم

18 خرداد الی 4  تیر ماه

غیر حضوری

مطابق برنامه

امتحانات دروس تئوری

پایه یازدهم

18 خرداد الی 4  تیر ماه

غیر حضوری

مطابق برنامه

امتحانات دروس تئوری

پایه دوازدهم

18 خرداد الی 4  تیر ماه

حضوری

مطابق برنامه

امتحانات جبرانی

پایه دهم و یازدهم

7 تیر ماه لغایت 18 تیرماه

حضوری

ویژه هنرجویانی که موفق به شرکت در آزمون مجازی نشده باشند

 

ب ) مباحث آزمون و نوع سوالات :

·         مباحث آزمون و نوع سوالات و وظیفه دانش آموز در خصوص نحوه پاسخ و ارسال جواب ، قبل از آزمون توسط دبیر و در گروه های شاد به اطلاع هنرجویان رسانده خواهد شد.

پ  ) نحوه محاسبه نمره :

·         توجه داشته باشید ، نمره شما با توجه به شناخت دبیر ، نمره کسب شده در آزمون و حضور در شاد و فعالیت او تعیین خواهد گردید.

·         ممکن است دبیر  قسمتی از نمره را به پروژه ، تحقیق و فعالیتی خاص اختصاص دهد.

ت  ) سایر موارد :

·         عدم شرکت هنرجویان در آزمون های مجازی به هر دلیلی (عدم دسترسی و قطع نت ، ناموفق بودن ارسال پاسخ و …) ، تنها یک راه جبران داشته و آن هم شرکت در امتحانات جبرانی به صورت حضوری از تاریخ 7 لغایت 18 تیر ماه خواهد بود. 

·         بدیهی است امتحانات حضوری مطابق ضوابط استاندارد برگزار شده و جای اعتراض وجود نخواهد داشت.

توجه داشته باشید ، در آزمون های جبرانی (حضوری) در صورت موجه بودن غیبت، مجاز می باشد. تنها غیبت با اطلاع قبلی و تایید بخش آموزش و راستی آزمایی های پیش بینی شده قابل پذیرش خواهد بود.

لازم به ذکر است طی این مدت به توصیه های ارائه شده در شبکه شاد توجه کامل داشته باشند.

 هنرستان هیئت امنایی فنی هشتم شهریور

تمامی حقوق مادی و معنوی برای هنرستان فنی حرفه ای هشتم شهریور محفوظ است.