رشته مکانیک

00

دی'۰۰

پرکاربردترین نرم افزارهای مهندسی مکانیک

در مقاله قبلی به بررسی چند مورد از نرم افزارهای مهندسی مکانیک در حوزه نقشه کشی پرداخته شد. اما علاوه …

مشاهده

00

آبان'۰۰

مقایسه نرم افزارهای نقشه کشی صنعتی

نرم افزارهای نقشه کشی متعددی وجود دارند که هرکدام، با توجه به ویژگی هایی که دارند، در موارد خاصی مورد …

مشاهده

00

آبان'۰۰

کسب درآمد از رشته مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک همواره یکی از بهترین و پر تقاضا ترین رشته های مهندسی به شمار می رود که سالانه در …

مشاهده

00

اردیبهشت'۹۹

کارگاه سیستم های سوخت و جرقه-پودمان5

مدرس دوره  استاد علیرضا سلطان طرزه کارگاه تعمیرات سیستم های سوخت و جرقه پودمـــان پنـــج ویژه هنرجویان پایه دوازدهم و …

مشاهده

00

اردیبهشت'۹۹

کارگاه سیستم های سوخت و جرقه-پودمان4

مدرس دوره  استاد علیرضا سلطان طرزه کارگاه تعمیرات سیستم های سوخت و جرقه پودمـــان چهـار ویژه هنرجویان پایه دوازدهم و …

مشاهده

00

اردیبهشت'۹۹

کارگاه سیستم های سوخت و جرقه-پودمان3

مدرس دوره  استاد علیرضا سلطان طرزه کارگاه تعمیرات سیستم های سوخت و جرقه پودمـــان سه ویژه هنرجویان پایه دوازدهم و …

مشاهده

00

اردیبهشت'۹۹

کارگاه سیستم های سوخت و جرقه-پودمان2

مدرس دوره  استاد علیرضا سلطان طرزه کارگاه تعمیرات سیستم های سوخت و جرقه پودمـــان دو ویژه هنرجویان پایه دوازدهم و …

مشاهده

00

اردیبهشت'۹۹

کارگاه سیستم های سوخت و جرقه-پودمان1

مدرس دوره  استاد علیرضا سلطان طرزه کارگاه تعمیرات سیستم های سوخت و جرقه پودمـــان یک ویژه هنرجویان پایه دوازدهم و …

مشاهده

00

اردیبهشت'۹۹

کارگاه برق خودرو-مدارات پودمان 3 و 4

مدرس دوره  استاد علیرضا سلطان طرزه کارگاه تعمیرات سیستم های برق خورو مدارات پودمـــان سه و چهار ویژه هنرجویان پایه …

مشاهده

00

اردیبهشت'۹۹

کارگاه برق خودرو-پودمان5

مدرس دوره  استاد علیرضا سلطان طرزه کارگاه تعمیرات سیستم های برق خورو پودمـــان پنج ویژه هنرجویان پایه دوازدهم و علاقه …

مشاهده

تمامی حقوق مادی و معنوی برای هنرستان فنی حرفه ای هشتم شهریور محفوظ است.