دروس تخصصی

00

اردیبهشت'۹۹

دانش فنی پایه رشته الکترونیک

مدرس دوره  استاد محمد لواسانی دانش فنی پایه – دهم الکترونیک درس دهـــم ویژه هنرجویان پایه یازدهم باکس دانلود برای …

مشاهده

00

اردیبهشت'۹۹

ویدیو آموزشی دانش فنی پایه برق

مدرس دوره  استاد محمد طاهری دانش فنی پایه برق پودمان سوم ویژه هنرجویان پایه دهم باکس دانلود دانلود ویدیو مشخصات …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

نقشه کشی – تجزیه و شماره گذاری سطوح

مدرس دوره  استاد نوروزی کتاب درسی نقشه کشی ویژه هنرجویان پایه دهم باکس دانلود دانلود ویدیو مشخصات ویدیوی آموزشی تاریخ …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

رنگ آمیزی سطوح شیب دار

مدرس دوره  استاد نوروزی کتاب درسی نقشه کشی ویژه هنرجویان پایه دهم باکس دانلود دانلود ویدیو مشخصات ویدیوی آموزشی تاریخ …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

نقشه کشی – سطوح شیب دار

مدرس دوره  استاد نوروزی کتاب درسی نقشه کشی ویژه هنرجویان پایه دهم باکس دانلود دانلود ویدیو مشخصات ویدیوی آموزشی تاریخ …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

نقشه کشی – استفاده از خط ندید

مدرس دوره  استاد نوروزی کتاب درسی نقشه کشی ویژه هنرجویان پایه دهم باکس دانلود دانلود ویدیو مشخصات ویدیوی آموزشی تاریخ …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

دانش فنی پایه – دهم الکترونیک پودمان 4

مدرس دوره  استاد لواسانی کتاب درسی دانش فنی الکترونیک ویژه هنرجویان پایه دهم باکس دانلود برای دانلود فایل ها روی …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

دانش فنی پایه- دهم مکانیک – حل تمرین

مدرس دوره  استاد مهربان سید ابراهیم حسینی کتاب درسی دانش فنی مکانیک ویژه هنرجویان پایه دهم باکس دانلود دانلود ویدیو …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

دانش فنی بـــرق-الکترومغناطیس

مدرس دوره  استاد لواسانی کتاب درسی دانش فنی برق ویژه هنرجویان پایه دهم باکس دانلود برای دانلود فایل ها روی …

مشاهده

تمامی حقوق مادی و معنوی برای هنرستان فنی حرفه ای هشتم شهریور محفوظ است.