دروس پایه

00

اردیبهشت'۹۹

جزوه ریاضی 3 پودمان 5

مدرس دوره  استاد مصطفی مشهدی کتاب ریاضی 3 پودمان پنجــم ویژه هنرجویان پایه دوازدهم برای دانلود فایل ها روی نام …

مشاهده

00

اردیبهشت'۹۹

جزوه ریاضی 3 پودمان 4

مدرس دوره  استاد ابراهیم تاجیک کتاب ریاضی 3 پودمان چهارم ویژه هنرجویان پایه دوازدهم برای دانلود فایل ها روی نام …

مشاهده

تمامی حقوق مادی و معنوی برای هنرستان فنی حرفه ای هشتم شهریور محفوظ است.