دروس عمومی

00

بهمن'۹۹

ویدیو آموزشی-عربی-اسلوب شرط

مدرس استاد یاسین باستان درس عربی اسلوب شرط ویژه هنرجویان  پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم دانلود ویدیو امتیاز این …

مشاهده

00

اردیبهشت'۹۹

نمونه سوالات درس دهم کتاب دینی

مدرس دوره  استاد ابراهیم تاجیک کتاب درسی دینی درس دهـــم ویژه هنرجویان پایه یازدهم برای دانلود فایل ها روی نام …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

فارسی یازدهم : درس سیزدهم

مدرس استاد عماری کتاب درسی فارسی درس سیزدهم ویژه هنرجویان پایه یازدهم باکس دانلود دانلود فایل صوتی امتیاز این نوشته …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

سوالات درس 8 دینی پایه یازدهم

 سوالات درس 8 دینی پایه یازدهم : هنرجویان کلاس های 112 و 114 به سوالات درس 8  از روی کتاب و …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

مطالعه آزاد دینی

مدرس دوره  استاد منافی کتاب درسی دینی ویژه هنرجویان پایه یازدهم برای دانلود فایل ها روی نام مبحث مورد نظر …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

فارسی یازدهم : درس یازدهم

مدرس استاد عماری کتاب درسی فارسی ویژه هنرجویان پایه یازدهم باکس دانلود دانلود فایل صوتی امتیاز این نوشته  3.6/5 …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

فارسی یازدهم : درس خان عدل

مدرس استاد عماری کتاب درسی فارسی درس خان عدل ویژه هنرجویان پایه یازدهم باکس دانلود دانلود فایل صوتی امتیاز این …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

فارسی یازدهم : طرح سوال پایان درس

مدرس استاد عماری کتاب درسی فارسی طرح سوال ویژه هنرجویان پایه یازدهم باکس دانلود دانلود فایل صوتی امتیاز این نوشته …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

فارسی یازدهم : درس دهم

مدرس استاد عماری کتاب درسی فارسی درس دهم ویژه هنرجویان پایه یازدهم باکس دانلود دانلود فایل صوتی امتیاز این نوشته …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

فارسی یازدهم : درس نهم

مدرس استاد عماری کتاب درسی فارسی درس نهم ویژه هنرجویان پایه یازدهم باکس دانلود دانلود فایل صوتی امتیاز این نوشته …

مشاهده

تمامی حقوق مادی و معنوی برای هنرستان فنی حرفه ای هشتم شهریور محفوظ است.