منوهای نصب در پنل مدیریت

کلاس بندی

پایه

دهــــــــم

 

رشته های

برق – الکترونیک – مکانیک

باکس دانلود
امتیاز این نوشته
3.6/5
مشخصات فایل آموزشی

کلاس بندی

پایه

یازدهــــــم

رشته های

برق – الکترونیک – مکانیک

باکس دانلود
امتیاز این نوشته
3.6/5
مشخصات فایل آموزشی

کلاس بندی

پایه

دوازدهـــــم

رشته های

برق – الکترونیک – مکانیک

باکس دانلود
امتیاز این نوشته
3.6/5
مشخصات فایل آموزشی

تمامی حقوق مادی و معنوی برای هنرستان فنی حرفه ای هشتم شهریور محفوظ است.