تماس با ما

تلفن هنرستان(گویا ومستقیم):
77186664-77447300

تلفکس :

77449045
***
وب سایت هنرستان 8 شهریور : www.8sh.ir
ایمیل هنرستان 8 شهریور : 8shahrivar@8sh.ir
***
آدرسمیدان رسالت – خیابان هنگام
بعد از شهرداری منطقه 4 – بلوار شهید کاظمی
طراحی شده توسط سپهر سلیمی مهر
رفتن به نوار ابزار