استاد سید ابراهیم حسینی

00

فروردین'۹۹

دانش فنی پایه- دهم مکانیک – حل تمرین

مدرس دوره  استاد مهربان سید ابراهیم حسینی کتاب درسی دانش فنی مکانیک ویژه هنرجویان پایه دهم امتیاز این نوشته  …

مشاهده
طراحی شده توسط سپهر سلیمی مهر
رفتن به نوار ابزار