متن

00

فروردین'۹۹

دانش فنی پایه – دهم الکترونیک پودمان 4

مدرس دوره  استاد لواسانی کتاب درسی دانش فنی الکترونیک ویژه هنرجویان پایه دهم باکس دانلود برای دانلود فایل ها روی …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

دانش فنی بـــرق-الکترومغناطیس

مدرس دوره  استاد لواسانی کتاب درسی دانش فنی برق ویژه هنرجویان پایه دهم باکس دانلود برای دانلود فایل ها روی …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

دینی دهم – سوالات متن درس هشتم

مدرس دوره  استاد ابراهیم تاجیک کتاب درسی دینی ویژه هنرجویان پایه دهم باکس دانلود برای دانلود فایل ها روی نام …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

فیزیک دهم فصل 3

مدرس دوره  استاد نوروزی کتاب درسی فیزیک ویژه هنرجویان پایه دهم باکس دانلود برای دانلود فایل ها روی نام مبحث …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

پاسخنامه فیزیک دهم فصل 3

مدرس دوره  استاد نوروزی کتاب درسی فیزیک ویژه هنرجویان پایه دهم باکس دانلود برای دانلود فایل ها روی نام مبحث …

مشاهده
طراحی شده توسط سپهر سلیمی مهر