ویدیو

00

فروردین'۹۹

شیمی – پودمان چهارم-قسمت3

مدرس دوره  استاد محمد رضا مهدوی کتاب درسی شیمی ویژه هنرجویان پایه یازدهم امتیاز این نوشته  3.9/5 https://8sh.ir/wp-content/uploads/2020/04/Shimi-Mahdavi-P4-3.mp4 مشخصات …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

شیمی – پودمان چهارم-قسمت2

مدرس دوره  استاد محمد رضا مهدوی کتاب درسی شیمی ویژه هنرجویان پایه یازدهم امتیاز این نوشته  3.9/5 https://8sh.ir/wp-content/uploads/2020/04/Shimi-Mahdavi-P4-2.mp4 مشخصات …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

شیمی – پودمان چهارم-قسمت1

مدرس دوره  استاد محمد رضا مهدوی کتاب درسی شیمی ویژه هنرجویان پایه یازدهم امتیاز این نوشته  3.9/5 https://8sh.ir/wp-content/uploads/2020/04/Shimi-Mahdavi-P4-1.mp4 مشخصات …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

دانش فنی پایه- دهم مکانیک – حل تمرین

مدرس دوره  استاد مهربان سید ابراهیم حسینی کتاب درسی دانش فنی مکانیک ویژه هنرجویان پایه دهم امتیاز این نوشته  …

مشاهده
طراحی شده توسط سپهر سلیمی مهر