دروس عمومی

00

اردیبهشت'۹۹

نمونه سوالات درس دهم کتاب دینی

مدرس دوره  استاد ابراهیم تاجیک کتاب درسی دینی درس دهـــم ویژه هنرجویان پایه یازدهم باکس دانلود برای دانلود فایل ها …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

فارسی یازدهم : درس سیزدهم

مدرس استاد عماری کتاب درسی فارسی درس سیزدهم ویژه هنرجویان پایه یازدهم اشتراک این مطلب در :  Share on telegram …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

سوالات درس 8 دینی پایه یازدهم

 سوالات درس 8 دینی پایه یازدهم : هنرجویان کلاس های 112 و 114 به سوالات درس 8  از روی کتاب و …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

مطالعه آزاد دینی

مدرس دوره  استاد منافی کتاب درسی دینی ویژه هنرجویان پایه یازدهم باکس دانلود برای دانلود فایل ها روی نام مبحث …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

فارسی یازدهم : درس یازدهم

مدرس استاد عماری کتاب درسی فارسی ویژه هنرجویان پایه یازدهم اشتراک این مطلب در :  Share on telegram Share on …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

فارسی یازدهم : درس خان عدل

مدرس استاد عماری کتاب درسی فارسی درس خان عدل ویژه هنرجویان پایه یازدهم اشتراک این مطلب در :  Share on …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

فارسی یازدهم : طرح سوال پایان درس

مدرس استاد عماری کتاب درسی فارسی طرح سوال ویژه هنرجویان پایه یازدهم اشتراک این مطلب در :  Share on telegram …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

فارسی یازدهم : درس دهم

مدرس استاد عماری کتاب درسی فارسی درس دهم ویژه هنرجویان پایه یازدهم اشتراک این مطلب در :  Share on telegram …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

فارسی یازدهم : درس نهم

مدرس استاد عماری کتاب درسی فارسی درس نهم ویژه هنرجویان پایه یازدهم اشتراک این مطلب در :  Share on telegram …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

فارسی یازدهم : درس هشتم

مدرس استاد عماری کتاب درسی فارسی درس هشتم ویژه هنرجویان پایه یازدهم اشتراک این مطلب در :  Share on telegram …

مشاهده
طراحی شده توسط سپهر سلیمی مهر