تدریس دانش فنی پایه

دی اینجا یک توضیح کوتاه درباره دوره وارد می شود.

اطلاعات بیشتر به همراه فایل های پیوست در این قسمت قرار می گیرد.

برنامه درسی دوره

جلسه 1 صفحه 20 تا 50 جزئیات 00:00:00
آزمون 1 00:00:00
تکلیف 1 جزئیات 00:00

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

قيمت رایگان درخواست دوره47 ظرفیت باقیماندهامتیاز: 0 از 0 رای

0

  • 365 روز
  • 50 ظرفیت
0 دیدگاه
4 دانشجو

تمامی حقوق مادی و معنوی برای هنرستان فنی حرفه ای هشتم شهریور محفوظ است.