اتمام آزمون

متاسفانه زمان آزمون به پایان رسیده است 🙁

متاسفانه زمان آزمونه به پایان رسیده است 🙁

دفعه بعد زود تر بیا !!!

دفعه بعد زود تر بیا !!!

تمامی حقوق مادی و معنوی برای هنرستان فنی حرفه ای هشتم شهریور محفوظ است.