تست هوش2-آزمون آزمایشی

سلام

آزمون تست هوش

به منظور آشنایی هر چه بیشتر شما هنرجوی گرامی با یکی از سیستم های برگزاری آزمون وب سایت هنرستان هشتم شهریور

تقاضا می گردد در آزمون آزمایشی که شیوه ی دیگری از آزمون های سایت را نشان خواهد داد شرکت نمایید.

موفقیت شما – آرزوی ماست

همراه همیشگی شما – هنرستان فنی هیئت امنایی هشتم شهریور

30:00 زمان باقی ماندهدقیقه ثانیه

    تمامی حقوق مادی و معنوی برای هنرستان فنی حرفه ای هشتم شهریور محفوظ است.