شبکه آموزش سیما – پایه دهم فنی و حرفه ای

پایه دهم فنی و حرفه ای – رسانه های اجرا شده در شبکه آموزش سیما

تفکر و سواد رسانه پایه 10 / 4 اردیبهشت

پنج شنبه 4 اردیبهشت 1399  1

آمادگی دفاعی پایه ١٠ تمام رشته ها / 3 اردیبهشت

چهار شنبه 3 اردیبهشت 1399  11

نگارش ١ پایه ١٠ تمام رشته ها : درس 8 / 2 اردیبهشت

سه شنبه 2 اردیبهشت 1399  13

جغرافیای ایران پایه ۱٠ تمام رشته ها : ادامه درس 9 / 1 اردیبهشت

دو شنبه 1 اردیبهشت 1399  16

دین و زندگی ١ پایه ۱٠ رشته های ریاضی و تجربی / 31 فروردین

یک شنبه 31 فروردین 1399  23

زبان انگلیسی ١ پایه ١۰ / 31 فروردین

یک شنبه 31 فروردین 1399  21

فارسی ١ پایه ۱٠ تمام رشته ها / 30 فروردین

شنبه 30 فروردین 1399  18

تفکر و سواد رسانه ای پایه 10 تمام رشته ها / 28 فروردین

پنج شنبه 28 فروردین 1399  14

درس آمادگی دفاعی پایه ۱٠ تمام رشته ها / 27 فروردین

چهار شنبه 27 فروردین 1399  31

نگارش ۱ پایه ١۰ تمامی رشته ها / 26 فروردین

سه شنبه 26 فروردین 1399  35

جغرافیای ایران پایه ١٠ / 25 فروردین

دو شنبه 25 فروردین 1399  40

دین و زندگی پایه 10 : درس 10 / 24 فروردین

یک شنبه 24 فروردین 1399  36

انگلیسی پایه دهم / 24 فروردین

یک شنبه 24 فروردین 1399  28

ادبیات فارسی پایه دهم : کارگاه متن پژوهی درس 13 / ۲۳ فروردین

شنبه 23 فروردین 1399  42

ادبیات فارسی پایه دهم : درس یازدهم / ۲۰ فروردین

چهار شنبه 20 فروردین 1399  46

عربی زبان قرآن 1 پایه 10 : درس 7 / ۱۷ فروردین

یک شنبه 17 فروردین 1399  94

زبان انگلیسی پایه 10 / ۱۶ فروردین

شنبه 16 فروردین 1399  39

فارسی پایه 10 : درس سیزدهم / ۱۳ فروردین

چهار شنبه 13 فروردین 1399  92

عربی،زبان قرآن پایه 10 : درس هفتم / ۱۰ فروردین

یک شنبه 10 فروردین 1399  87

انگلیسی پایه 10 : درس چهارم / ۹ فروردین

شنبه 9 فروردین 1399  78

ادبیات پایه 10 : درس سیزدهم / ۶ فروردین

چهار شنبه 6 فروردین 1399  161

عربی پایه 10 / 3 فروردین

یک شنبه 3 فروردین 1399  167

انگلیسی پایه دهم : درس پنجم / 2 فروردین

شنبه 2 فروردین 1399  130

تفکر و سواد رسانه ای پایه : درس 21 / ۲۹ اسفند

پنج شنبه 29 اسفند 1398  88

آمادگی دفاعی پایه۱۰ تمام رشته ها / 28 اسفند

چهار شنبه 28 اسفند 1398  79

نگارش پایه 10 / 27 اسفند

سه شنبه 27 اسفند 1398  70

جغرافیای ایران پایه ۱۰ تمام رشته ها / 26 اسفند

دو شنبه 26 اسفند 1398  70

فارسی ۱ پایه ۱۰ همه رشته ها / 24 اسفند

شنبه 24 اسفند 1398  136

عربی پایه 10 : درس 6 / 23 اسفند

جمعه 23 اسفند 1398  124

آمادگی دفاعی پایه۱۰ تمام رشته ها / 21 اسفند

چهار شنبه 21 اسفند 1398  90

جغرافیای ایران / پایه دهم / پراکندگی جمعیت در ایران / 19 اسفند

دو شنبه 19 اسفند 1398  356

دین و زندگی / درس 9 : دوستی با خدا / پایه 10 / 18 اسفند

یک شنبه 18 اسفند 1398  324

انگلیسی پایه 10 متوسطه / درس 3 : بخش مهارت نوشتن/ 18 اسفند

یک شنبه 18 اسفند 1398  484

زیست شناسی/ پودمان 4 فنی و حرفه ای / یاخته گیاهی و بافت های گیاهی / 14 اسفند

چهار شنبه 14 اسفند 1398  109

پودمان 4 / الکتروشیمی / فنی و حرفه ای / 14 اسفند

چهار شنبه 14 اسفند 1398  118

ریاضی 1 پایه 10 فنی و حرفه ای / 13 اسفند

سه شنبه 13 اسفند 1398  355

فیزیک پایه 10 فنی و حرفه ای / حالت های ماده و فشار / 13 اسفند

سه شنبه 13 اسفند 1398  178

الزامات محیط کار / پایه 10 هنرستان فنی و کاردانش 11 اسفند

یک شنبه 11 اسفند 1398  430

تمامی حقوق مادی و معنوی برای هنرستان فنی حرفه ای هشتم شهریور محفوظ است.