شبکه آموزش سیما – پایه یازدهم فنی و حرفه ای

پایه یازدهم فنی و حرفه ای – رسانه های اجرا شده در شبکه آموزش سیما

نگارش 2 پایه 11 / 4 اردیبهشت

پنج شنبه 4 اردیبهشت 1399 2

زبان انگلیسی ٢ پایه ١١ تمام رشته ها / 3 اردیبهشت

چهار شنبه 3 اردیبهشت 1399 10

هویت اجتماعی پایه ١٢ تمام رشته ها / 1 اردیبهشت

دو شنبه 1 اردیبهشت 1399 19

زبان انگلیسی ٢ پایه ١١ تمام رشته ها / 30 فروردین

یک شنبه 31 فروردین 1399 24

نگارش ٢ پایه 11 تمام رشته ها / 28 فروردین

پنج شنبه 28 فروردین 1399 18

زبان انگلیسی ۲ پایه ١۱ تمام رشته ها / 27 فروردین

چهار شنبه 27 فروردین 1399 32

عربی، زبان قرآن ٢ پایه ١١ / 25 فروردین

دو شنبه 25 فروردین 1399 24

عربی پایه 11 : حل تمرین درس 7 / ۱۹ فروردین

سه شنبه 19 فروردین 1399 81

زبان انگلیسی پایه یازدهم : درس سوم / ۱۸ فروردین

دو شنبه 18 فروردین 1399 57

عربی پایه 11: درس هفتم / ۱۲ فروردین

سه شنبه 12 فروردین 1399 71

انگلیسی پایه 11 درس سه / ۱۱ فروردین

دو شنبه 11 فروردین 1399 38

عربی پایه 11 / 5 فروردین

سه شنبه 5 فروردین 1399 51

زبان انگلیسی پایه 11 : گرامر / ۴ فروردین

دو شنبه 4 فروردین 1399 108

نگارش پایه 11 : درس پنجم / 29 اسفند

پنج شنبه 29 اسفند 1398 78

زبان انگلیسی۲ پایه ۱۱ تمام رشته ها / 28 اسفند

 

چهار شنبه 28 اسفند 1398 87

انسان و محیط زیست پایه 11 : درس 6 تنوع زیستی / 27 اسفند

سه شنبه 27 اسفند 1398 116

زبان خارجی ۲ پایه ۱۱همه رشته ها : مکالمه درس 3 / 21 اسفند

چهار شنبه 21 اسفند 1398 144

زبان خارجی ۲ پایه ۱۱ / 21 اسفند

چهار شنبه 21 اسفند 1398 65

دین و زندگی / پایه 12 / درس 10 / 20 اسفند

سه شنبه 20 اسفند 1398 118

انسان و محیط زیست / پایه 11 / 20 اسفند

سه شنبه 20 اسفند 1398 110

انگلیسی / پایه 11 / درس 3 / 17 اسفند

شنبه 17 اسفند 1398 276

تاریخ / پایه 11 / درس 14 ( کودتای 28 مرداد) / 17 اسفند

شنبه 17 اسفند 1398 174

زبان انگلیسی / پایه 11 / درس 3 / مکالمه / 15 اسفند

پنج شنبه 15 اسفند 1398 362

پودمان 4 / طراحی کسب و کار

پنج شنبه 15 اسفند 1398 113

کاربرد فن آوری های نوین / پایه 11 فنی و حرفه ای / انرژی های تجدید پذیر/12 اسفند

دو شنبه 12 اسفند 1398 134

زبان انگلیسی پایه 11 متوسطه 12 اسفند

دو شنبه 12 اسفند 1398 818

مدیریت تولید / پایه 11 هنرستان فنی و کاردانش / 11 اسفند

یک شنبه 11 اسفند 1398 159

کارگاه نوآوری و کار آفرینی / پایه 11 هنرستان های فنی و کار دانش/ 10 اسفند

شنبه 10 اسفند 1398 476

تمامی حقوق مادی و معنوی برای هنرستان فنی حرفه ای هشتم شهریور محفوظ است.