شبکه آموزش سیما – پایه دوازدهم فنی و حرفه ای

پایه دوازدهم فنی و حرفه ای – رسانه های اجرا شده در شبکه آموزش سیما

زبان انگلیسی ٣ پایه ١٢ : درس 3 / 3 اردیبهشت

چهار شنبه 3 اردیبهشت 1399 11

نگارش٣ پایه ١٢ : درس 6 / 31 فروردین

دو شنبه 1 اردیبهشت 1399 12

سلامت و بهداشت پایه دوازدهم : درس سیزدهم / ۳۰ فروردین

شنبه 30 فروردین 1399 49

انگلیسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته ها / 27 فروردین

چهار شنبه 27 فروردین 1399 26

عربی، زبان قرآن ٣ پایه ١٢/ 25 فروردین

دو شنبه 25 فروردین 1399 19

نگارش ۳ پایه ١٢ تمامی رشته ها / 24 فروردین

یک شنبه 24 فروردین 1399 13

دین و زندگی پایه دوازدهم : ارزشیابی نهایی/ ۱۹ فروردین

سه شنبه 19 فروردین 1399 46

زبان انگلیسی پایه 12 / ۱۶ فروردین

شنبه 16 فروردین 1399 33

انگلیسی پایه دوازدهم : صفحه 80 / ۱۴ فروردین

پنج شنبه 14 فروردین 1399 29

عربی زبان قرآن ۳ پایه 12 : بررسی آزمون های نهایی / ۱۴ فروردین

پنج شنبه 14 فروردین 1399 28

دین و زندگی پایه 12 : درس دهم / ۱۲ فروردین

سه شنبه 12 فروردین 1399 49

عربی پایه 12 / ۱۰ فروردین

یک شنبه 10 فروردین 1399 24

انگلیسی پایه 12 : درس چهارم / ۹ فروردین

شنبه 9 فروردین 1399 22

عربی و زبان قرآن پایه 12 : حل تمرین / ۷ فروردین

پنج شنبه 7 فروردین 1399 55

عربی پایه 12 / 3 فروردین

یک شنبه 3 فروردین 1399 48

انگلیسی پایه 12 / 2 فروردین

شنبه 2 فروردین 1399 58

مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه 12: درس 14 / 27 اسفند

سه شنبه 27 اسفند 1398 66

مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه 12 : فصل 6 / 25 اسفند

دو شنبه 26 اسفند 1398 57

زبان انگلیسی پایه ۱۲ / 24 اسفند

یک شنبه 25 اسفند 1398 61

ریاضی فنی و حرفه ای / پودمان 4 / درک مفاهیم مشتق

پنج شنبه 15 اسفند 1398 136

ریاضی 3/ پایه 12 فنی و کاردانش / درک مفهوم مشتق/۱۲ اسفند

دو شنبه 12 اسفند 1398 210

اخلاق حرفه ای/ پایه 12 هنرستانهای فنی و کاردانش/ 10 اسفند

شنبه 10 اسفند 1398 490

تمامی حقوق مادی و معنوی برای هنرستان فنی حرفه ای هشتم شهریور محفوظ است.