اخلاق حرفه ای

00

فروردین'۹۹

اخلاق حرفه ای پودمان 5

مدرس استاد عماری کتاب اخلاق حرفه ای پودمان 5 ویژه هنرجویان پایه دوازدهم اشتراک این مطلب در :  Share on …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

اخلاق حرفه ای پودمان 4 شایستگی2

مدرس استاد عماری کتاب اخلاق حرفه ای پودمان 4-شایستگی 2 ویژه هنرجویان پایه دوازدهم اشتراک این مطلب در :  Share …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

اخلاق حرفه ای پودمان 4 شایستگی1

مدرس استاد عماری کتاب اخلاق حرفه ای پودمان 4-شایستگی 1 ویژه هنرجویان پایه دوازدهم اشتراک این مطلب در :  Share …

مشاهده
طراحی شده توسط سپهر سلیمی مهر
رفتن به نوار ابزار