جلسه کادر اداری آموزشی

00

اردیبهشت'۹۹

جلسه آموزشی- ستاد مقابله با کرونا- اردیبهشت99

در هنرستان هشتم شهریور چه می گذرد جلسه کادر اجرایی هنرستان (مدیریت – معاونین و سرپرستان بخش) در خصوص برنامه …

مشاهده
طراحی شده توسط سپهر سلیمی مهر
رفتن به نوار ابزار