دوازدهم

00

اردیبهشت'۹۹

فارسی دوازدهم- آرایه های ادبی

مدرس استاد عبداله بیگلری کتاب فارسی دوازدهم آرایه های ادبی ویژه هنرجویان پایه دوازدهم باکس دانلود برای دانلود فایل ها …

مشاهده

00

اردیبهشت'۹۹

فارسی دوازدهم- درس یازدهم

مدرس استاد عبداله بیگلری کتاب فارسی دوازدهم درس یازدهم ویژه هنرجویان پایه دوازدهم باکس دانلود برای دانلود فایل ها روی …

مشاهده

00

اردیبهشت'۹۹

جزوه ریاضی 3 پودمان 5

مدرس دوره  استاد مصطفی مشهدی کتاب ریاضی 3 پودمان پنجــم ویژه هنرجویان پایه دوازدهم باکس دانلود برای دانلود فایل ها …

مشاهده

00

اردیبهشت'۹۹

جزوه ریاضی 3 پودمان 4

مدرس دوره  استاد ابراهیم تاجیک کتاب ریاضی 3 پودمان چهارم ویژه هنرجویان پایه دوازدهم باکس دانلود برای دانلود فایل ها …

مشاهده

00

اردیبهشت'۹۹

نمونه سوالات درس نهم کتاب دینی دوازدهم

مدرس دوره  استاد ابراهیم تاجیک کتاب درسی دینی درس نهـــم ویژه هنرجویان پایه دوازدهم باکس دانلود برای دانلود فایل ها …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

ویدیو آموزشی دانش فنی تخصصی برق

مدرس دوره  استاد محمد طاهری دانش فنی تخصصی برق پودمان سوم ویژه هنرجویان پایه دوازدهم امتیاز این نوشته  3.9/5 …

مشاهده
طراحی شده توسط سپهر سلیمی مهر
رفتن به نوار ابزار