کادر اداری آموزشی

00

اردیبهشت'۹۹

تشکیل و راه اندازی شبکه شاد- اردیبهشت99

در هنرستان هشتم شهریور چه می گذرد آموزش مجازی در شبکه شاد – اجرای فعالیت مقدماتی و آموزشی در شبکه …

مشاهده
طراحی شده توسط سپهر سلیمی مهر
رفتن به نوار ابزار