کارگاه نوآوری و کارآفرینی

رایگان
کارگاه نوآوری و کارآفرینی
زمان: 00:12:00
12 سوال
81 شرکت کننده
رایگان

آزمون ترم اول کارگاه نوآوری و کارآفرینی – پودمان دوم –  استاد اسدی 


طراحی شده توسط سپهر سلیمی مهر
رفتن به نوار ابزار