کنکور-کابل کشی و سیم پیچی موتور-مجدد-مرحله1

رایگان
کنکور-کابل کشی و سیم پیچی موتور-مجدد-مرحله1
زمان: 00:40:00
20 سوال
8 شرکت کننده
رایگان

آزمون مجدد


طراحی شده توسط سپهر سلیمی مهر
رفتن به نوار ابزار