آزمون آزمایشی

هنرجوی گرامی این یک آزمون آزمایشی است .

و فقط یکباری مجاز به شرکت در آن می باشید.

هدف آن آشنایی با محیط آزمون است.

موفق باشید


مواد امتحانی

آزمون آزمایشی

شروع آزمون