آموزش سیما-دهم
آموزش سیما-یازدهم
آموزش سیما-دوازدهم
راهنمای شبکه شاد
آیین نامه شبکه شاد
آموزش آنلاین
مهارت برق
مهارت الکترونیک
مهارت مکانیک
سیما-دهم
سیما-یازدهم
سیما-دوازدهم
راهنمای شاد
آئین نامه شاد
شبکه مجازی
مهارت برق
مهارت الکترونیک
مهارت مکانیک
بروز رسانی سایت
با توجه به اهمیت آموزش دانش آموزان هنرستان در ایام تعطیلی مدارس تلاش کردیم تا بتوانیم در سریع ترین زمان ممکن یک وب سایت با خدمات مناسب راه اندازی کنیم تا دانش آموزان از درس ها عقب نیوفتند
برگزاری آزمون آنلاین
بعد از یادگیری مباحث مختلف که توسط دبیران ارایه میشود آزمون های آنلاین مکمل برای بررسی عملکرد دانش آموزان برگزار میشود
Previous
Next

اخبار هنرستان هشتم شهریور

طراحی شده توسط سپهر سلیمی مهر