قبل
بعدی
سیما-دهم
سیما-یازدهم
سیما-دوازدهم
راهنمای شاد
آئین نامه شاد
شبکه آموزشی
مهارت برق
مهارت الکترونیک
مهارت مکانیک
آموزش سیما-دهم
آموزش سیما-یازدهم
آموزش سیما-دوازدهم
راهنمای شبکه شاد
آیین نامه شبکه شاد
آموزش آنلاین
مهارت برق
مهارت الکترونیک
مهارت مکانیک
آزمون آزمایشی - تست هوش
این آزمون ها با هدف آشنایی بیشتر شما به محیط آزمون های آنلاین هنرستان طراحی شده است. سوالات این آزمون ها از نوع تست هوش انتخاب شده است.
مشاهده صفحه آزمون تست هوش
مسابقه منتظران موعود
برای شرکت در مسابقه منتظران موعود تا روز جمعه 19 اسفند 1401 ساعت 24 فرصت دارید.
جهت شرکت در مسابقه کلیک کنید
قبل
بعدی

جدیدترین دوره های الکترونیک، برق و مکانیک

آموزش های آنلاین هنرستان

اخبار هنرستان فنی هشتم شهریور

تمامی حقوق مادی و معنوی برای هنرستان فنی حرفه ای هشتم شهریور محفوظ است.