بهار تعلیم و تربیت مبارک- هنرستان فنی هشتم شهریور
آموزش سیما-دهم
آموزش سیما-یازدهم
آموزش سیما-دوازدهم
راهنمای شبکه شاد
آیین نامه شبکه شاد
آموزش آنلاین
مهارت برق
مهارت الکترونیک
مهارت مکانیک
سیما-دهم
سیما-یازدهم
سیما-دوازدهم
راهنمای شاد
آئین نامه شاد
شبکه مجازی
مهارت برق
مهارت الکترونیک
مهارت مکانیک
تکمیل فرم انتخاب واحد (امتحانات شهریور ماه)
🔘فقط کسانی مجاز به شرکت در امتحانات می باشند که فرم انتخاب واحد را تکمیل کرده باشند. 🔘عزیزانی که هنوز اقدام به تکمیل فرم نشده اند لازم است در روز یکشنبه 19 مرداد ماه با مراجعه به هنرستان نسبت به تکمیل فرم انتخاب واحد اقدام نمایند. (این زمان قابل تمدید نمی باشد)
Previous
Next

اخبار هنرستان هشتم شهریور

طراحی شده توسط سپهر سلیمی مهر